وعده

وَعَدَ اللَّهُ ...

وعده

وَعَدَ اللَّهُ ...

وعده

اصحاب حسین علیه السلام، دنیای باقی را فدای حسین علیه السلام کردند.

دنیای فانی و باقی را با تمام لذات و خوشی هایش ، برای حسین، فدا کن.

آنوقت بگو:

لبیک یا حسین

آخرین نظرات

سلام خدا و درود و رحمت خدا بر هر آن کسی که حرفی بخواند

 به ازای هر حرف، از خداوند طلب برکت می کنم برایش..

می خواهم در زندگی بهتر شوم.. بهتری که خداوند بپسندد و راضی باشد

و

رضایتش را در عمل به دستورات دینش یافتم

دستوراتی که در قران برایم آورده است و معصومین علیهم السلام، تبیینش کردند..

 اینجا، تمرین می کنم که چگونه کلامش را بفهمم، بفهمانم، عمل کنم، استقامت ورزم

تا

زنده شوم به حیات طیبه الهی..

زنده بودنی که در گرو زندگی کردن مطابق با شیوه و الگوی الهی است

شما هم با من همراه می شوید؟ یا از من سبقت گرفته اید و خوشا به سعادتتان

الهی که زنده باشید به حیات طیبه ی الهی..